Home

Beste klant,


Wij hebben vandaag op 15-12-2023 de deur defintief gesloten.


Met een lach en een traan,omdat de houdbaarheid aan het verstrijken is van het bestaan.

Een lach om de mooie herinneringen die we mogen hebben en die zeker zullen blijven!

Een traan omdat we u zeker gaan missen!


Onze dank gaat uit naar de Heere die ons de kracht en lust gegeven heeft om dit werk te mogen doen.

Ook willen wij u bedanken voor het vertrouwen en wensen u gezondheid en ALLES wat goed en Nodig is voor het toekomende.